อนุสาวรีย์สุนทรภู่

อนุสาวรีย์สุนทรภู่ สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นดั่งสัญลักษณ์ของจังหวัดระยอง ซึ่งตั้งอยู่ในตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงกวีเอกของไทยนามว่า “ท่านสุนทรโวหาร (ภู่)” ครั้นเมื่อยังมีชีวิตอยู่ในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น

แต่เดิมบริเวณนี้เป็นวัดร้างเก่าที่ชื่อวัดป่ากร่ำ พอถึงสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม พ.ศ.2498 ได้เริ่มสร้างอนุสาวรีย์สุนทรภู่ขึ้นมาจนก่อสร้างแล้วเสร็จ ด้วยความร่วมมือในการรวบรวมเงินบริจาคของผู้ว่าราชการจังหวัดระยองในปีพ.ศ.2511 แล้วเปิดให้เข้าขมอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2513

 


Cr By mapio.net/place/38858922

Cr By mapio.net/place/38858922

บริเวณภายในอนุสาวรีย์สุนทรภู่จะเป็นพื้นที่โล่ง ตกแต่งด้วยไม้ประดับอย่างสวยงาม ทางเข้าด้านหน้าจะมีเรือนไทยจำลองหลังเล็กแบบเดียวกับกุฏิของท่านสุนทรภู่ มีรูปปั้นตัวละครจากเรื่องพระอภัยมณีอย่าง เช่น สินสมุทร นางเงือก ชีเปลือย และพระอภัยมณีทำท่าเป่าปี่ เป็นต้น ตรงกลางด้านในจะมีเนินดินอันเป็นที่ตั้งของรูปปั้นหล่อท่านสุนทรภู่ ลักษณะท่านั่งและมีดินสอกับสมุดข่อย


Cr By pantip.com

อนุสาวรีย์สุนทรภู่ยังเป็นอนุสาวรีย์กวีแห่งแรกในประเทศไทย และเนื่องจากตามประวัติของท่านสุนทรภู่ที่ได้กล่าวถึงบิดา ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยองนั้น ดังที่ปรากฏในบทกวีนิพนธ์นิราศเรื่องแรกที่แต่งขึ้นคือ “นิราศเมืองแกลง” จึงทำให้สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เหมือนเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอแกลงอีกด้วย

 


Cr By nattapitcha95.wordpress.com

 


Cr By pantip.com

 

Cr By pantip.com

 

เมื่อองค์การยูเนสโก้ประกาศยกย่องให้ท่านสุนทรภู่เป็นบุคคลสำคัญของโลกในด้านสาขาวรรณกรรม ดังนั้นวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ถือว่าเป็น “วันสุนทรภู่” และตรงกับวันเกิดของท่าน ที่อนุสาวรีย์สุนทรภู่จะจัดงานทำพิธีบวงสรวงสักการะ พร้อมกับการแสดงละครจากวรรณกรรม การประกวดเกี่ยวกับคำขวัญคำกลอน เพื่อดำรงสืบสานและส่งเสริมทางด้านกวีของไทย