สะพานรักษ์แสม

“สะพานรักษ์แสม” สะพานแขวนพื้นไม้ความยาวประมาณ 100 เมตร จุดชมทัศนียภาพและระบบนิเวศน์ คลองท่าตาโบ๊ย ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง อีกหนึ่งจุดชมวิวที่คุณสามารถเดินชมความงดงามของธรรมชาติ  ชมการอยู่อาศัยของปูแสม สัมผัสความสงบและความสมบูรณ์ของป่าชายเลนได้เป็นอย่างดี โดยคุณอภิรักษ์ จินดาศิริพันธ์ ช่างภาพอิสระ เล่าว่า… “สะพานนี้เป็นสะพานแขวนทางเดินไม้ แห่งเดียวใน อ.แกลง แต่ !!! น้อยคนจะรู้จัก บรรยากาศที่นี่เงียบๆ ครับ มีทางเดินเป็นสะพานไม้ให้เดินชมธรรมชาติ ระยะทางประมาณ 200 เมตร กับตัวสะพานอีกประมาณ 100 เมตร ช่วงเย็นๆ จะมีชาวบ้านมาตกปลาบนสะพานกัน ทางแคบเดินระวังๆ กันด้วยนะครับ บนสะพานจะโยกแยกได้ เดินข้ามสะพานเข้าไปด้านในอุดมสมบูรณ์มากๆ ครับ โดยเฉพาะปูแสม มีให้เห็นเยอะมากกว่าทุ่งโปรงทองเสียอีก หรืออาจเพราะที่นี่เงียบ ทำให้เจ้าปูมาอยู่กันเยอะ ใครที่มาเที่ยวสะพานรักษ์แสม อย่าลืม !!! เที่ยวชมความสวยงามของธรรมชาติ ก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดของสถานที่นั้นๆ ด้วยนะครับ”